Gillvikens badplats

Aktuellt

Sommar-vatten: PÅ!

— 2024-04-29 —

Sommarvattnet slogs på


— 2023-10-26 —

Sommarvattnet stängs av


— 2023-09-10 —

Ny websida!

Information till medlemmar om föreningen publiceras här


— 2023-07-01 —

Vassröjning har utförts


— 2023-04-01 —

Eldningsförbud råder i detaljplanerat område 1 april–30 september (Mer information från kommunen finns här)Kalender

2023


2023-05-06 - Städdag

Samling vid badplatsen kl 10


2023-05-27 - Årsmöte 2023

Samling vid badplatsen kl 10


2023-09-30 - Städdag

Samling vid badplatsen kl 10


2024


2024-05-04 - Städdag

Samling vid badplatsen kl 10


2024-05-25 - Årsmöte 2024

Samling vid badplatsen kl 10


2024-09-28 - Städdag

Samling vid badplatsen kl 10Om föreningen

Allmänt


Gillvikens tomtägareförening bildades 1977. Föreningen omfattar 37 tomter som ligger i området Gryta i Norrtälje.


Org.nr. 716 416-4464

Styrelsen


Ordförande: Mats Lundman

Sekreterare: Anneli Riström

Kassör: Cecilia Mild

Suppleanter: Peter Andersson & Roger Nyström

Hjärtstartare

På området finns en hjärtstartare. Den är placerad väl synligt vid infarten till området. 

Kontakta styrelsen

 
 
 
 
unsplash